1990 The gardenspider from Leeuwarden


Een kleine tuinspin uit het friese Leeuwarden
vond de uitlaatgassenlucht niet meer te harden
samen met haar vriendin
(een alternatieve huisspin)
scheurt zij nu katalysator-loze insecten aan flarden.

1990

Crayon

Reacties